HAKKIMIZDA

2013 yılında faaliyetlerine başlayan Ağaç Yazılım, yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda Ağaç İSG yazılımını geliştirdi. Ağaç İSG; iş yeri hekimlerine, İSG uzmanlarına, Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerine (OSGB) ve kurumsal firmalara yenilikçi ve her açıdan kusursuz çözümler üretmektedir.


Ağaç İSG; deneyimli teknik ve satış ekibi ile sistem alt yapısını oluştururken iş sağlığı ve güvenliğinde işi sadece İSG uzmanı ve iş yeri hekimine bırakmadan İSG süreçlerinde yer alması gereken bütün kişileri sisteme dahil etmektedir.


İş sağlığı ve güvenliği alanında akademik altyapı ve saha deneyimlerini birleştiren PROFESYONEL yaklaşımı ile şirketlerin dijital dönüşüm sürecine katkı sağlayan Ağaç İSG, ileri teknolojiyi ve bilgiyi verimliliğe dönüştürmektedir. Böylece entegre olduğu firmaların bünyesinde İSG mevzuatlarına uygun hareket edilmesini sağlayarak iş kazalarının ve meslek hastalıklarının en aza indirildiği etkin stratejik planlama yapılmasını ve İSG bilincinin artmasını sağlamaktadır.


Müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik sunduğu güçlü stratejik çözümleri ile güvenli bir çalışma ortamı oluşturan, tehlikeli durum ve davranışları ortadan kaldıran Ağaç İSG, iş dünyasının İSG kültürünü oluşturmakta ve bunu bir yaşam tarzı hâline getirmektedir.

VİZYON

İş Sağlığı ve Güvenliği yazılımında Türkiye’de ve dünyada en kapsayıcı İSG sisteminin kurucusu ve öncüsü olmak, kendi bünyesinde geliştirdiği İSG çözümleri ile İSG kültürünü yayarak iş kazalarının, meslek hastalıklarının ve ölümlerin yarattığı değer kaybını en aza indirmek.

MİSYON

Ağaç İSG’nin değer ve hedefleri doğrultusunda, riskleri en aza indirecek yaklaşımı sunarak müşterilerine daha güvenli iş ortamı ve yönetimi sağlayacak hizmeti sunmak.